post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Сперкач М.О.

В статті досліджені властивості задачі календарного планування виконання завдань зі спільним жорстким директивним терміном паралельними пристроями різної продуктивності з метою максимізації моменту запуску пристроїв за умови, що усі завдання не запізнюються. Сформульована допоміжна оптимізаційна задача, за результатами якої визначені достатні умови оптимальності розкладів. На основі достатніх умов оптимальності визначено множину перестановок, які дозволяють послідовно покращувати значення критерію. Розроблена поліноміальна складова ПДС-алгоритма розв’язання задачі.

Завантажити (pdf)