post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Нейромережеві компоненти систем керування динамічними об’єктами з їх апаратно-програмною реалізацією на FPGA

Кравець П.І., Шимкович В.М., Омельченко П.

В даній роботі розроблені та дослідженні нейромережеві компоненти систем керування динамічними об’єктами з їх апаратно-програмною реалізацією на FPGA, а саме розроблено метод синтезу таких типових моделей як пряма та інверсна модель об’єкта управління та алгоритм апаратно-програмної реалізації фільтра Калмана.


Завантажити (pdf)