post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Множинність неканонічних гіперкомплексних числових систем скінченної вимірності

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В., Городько Н.О.

У статті розглядається спосіб отримання безлічі неканонічних гіперкомплексних систем методом переходу від нескінченновимірної гіперкомплексної системи до скінченновимірних гіперкомплексних систем різного вигляду, залежно від правил множення і методу факторизації. Системи, знайдені запропонованим методом, починаючи з третьої розмірності, є неканонічними. Отримані системи кратній розмірності можна повторно факторизувати і отримати гіперкомплексну числову систему розмірності в два рази меньше.


Завантажити (pdf)