post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Метод визначення допустимих частотностей виникнення збитку при оцінці ризиків інформаційної безпеки за допомогою генетичного алгоритму

Безштанько В.М.

У цій статті пропонується метод, що дозволяє визначати допустимі значення частотності виникнення збитку при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки в умовах невизначеності. Метод заснований на використанні лінійного неоднорідного діофантового рівняння в позитивних числах. Його реалізацію запропоновано здійснити з використанням математичного апарату генетичного алгоритму. На основі отриманих результатів можливе ухвалення рішення про необхідність обробки ризиків в системах управління інформаційною безпекою.


Завантажити (pdf)