Метод визначення допустимих частотностей виникнення збитку при оцінці ризиків інформаційної безпеки за допомогою генетичного алгоритму

Безштанько В.М.

У цій статті пропонується метод, що дозволяє визначати допустимі значення частотності виникнення збитку при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки в умовах невизначеності. Метод заснований на використанні лінійного неоднорідного діофантового рівняння в позитивних числах. Його реалізацію запропоновано здійснити з використанням математичного апарату генетичного алгоритму. На основі отриманих результатів можливе ухвалення рішення про необхідність обробки ризиків в системах управління інформаційною безпекою.


Завантажити (pdf)