Управління рівнем послуг корпоративної ІТ-інфраструктури на основі координатора

Ролик А.І.

Запропоновано здійснювати управління рівнем послуг в корпоративній ІТ-інфраструктурі з допомогою дворівневої системи управління з координатором. Доведено доцільність використання комбінованого принципу управління на основі зворотного зв’язку з урахуванням збурюючого впливу. Показана можливість реалізації принципу координації на основі системи правил.


Завантажити (pdf)