post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Управління рівнем послуг корпоративної ІТ-інфраструктури на основі координатора

Ролик А.І.

Запропоновано здійснювати управління рівнем послуг в корпоративній ІТ-інфраструктурі з допомогою дворівневої системи управління з координатором. Доведено доцільність використання комбінованого принципу управління на основі зворотного зв’язку з урахуванням збурюючого впливу. Показана можливість реалізації принципу координації на основі системи правил.


Завантажити (pdf)