post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Метод корекції блоків даних, пошкоджених при передачі в бездротових каналах

Марковський О.П., Абу-Усбах О.Н., Федоречко О.І., Пересенчук Д.В.

В статті пропонується нова технологія корекції блоків даних при передачі в бездротових ліниях глобальних комп’ютерних мереж. Розроблений метод має за основу відновлення пошкодженого при передачі блоку в цілому на противагу корекції окремих символів. Досягнутий ефект зумовлений розділенням процесів виявлення та виправлення помилок. В основі запропонованого методу покладено прості математичні операції, що забезпечує ефективну апаратну реалізацію на програмованих логічних матрицях.


Завантажити (pdf)