post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Сигнали зі змінним періодом та їх модель

Приймак М.В., Василенко Я.П., Дмитроца Л.П.

В роботі звернена увага на те, що хоча в прикладних дослідженнях зустрічаються сигнали (емпіричні функції) із змінним періодом, проте теорія та методи дослідження таких сигналів на даний час відсутні. У зв’язку з цим в статті вирішується одна із основних задач на шляху побудови теорії сигналів із змінним періодом – обґрунтовується модель таких сигналів у вигляді функції із змінним періодом та розглядаються деякі властивості періоду. Наведено також аналітичні приклади таких функцій – це тригонометричні функції із змінним періодом та записані формули їх періодів. Отримані результати є важливим кроком до розробки конструктивної теорії функцій із змінним періодом, зокрема побудови теорії рядів Фур’є таких функцій.


Завантажити (pdf)