post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Диброва М. А., Коган А. В., Капорин Р. М.

В роботі запропоновані модифікований алгоритм Беллмана- Форда і потоковий алгоритм багатошляхової маршрутизації, які дозволяють поліпшити пропускну здатність мережі і забезпечити її безпеку. Проведено порівняльний аналіз даних алгоритмів і визначена область їх застосування. Модифікований алгоритм Беллмана-Форда доцільно використовувати для внутридоменної маршрутизації при відносно великій кількості вузлів, модифікований хвильовий алгоритм доцільно використовувати при невеликій кількості вузлів, наприклад, при міждоменній маршрутизації.

Завантажити (pdf)