post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Порєв В. М.

В статті запропонований підхід до автоматизованого проектування основних документів для планування навчального процесу: освітніх програм, навчальних планів та робочих навчальних планів. Розглянуто методологічні та алгоритмічні аспекти побудови інструментальних комп’ютерних засобів для підтримки планування. Наведені відомості щодо реалізації запропонованих методів та алгоритмів.

Завантажити (pdf)