post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Гломозда Д. К.

В роботі описано застосування методу інваріантів, що використовує алгоритм пошуку зрізаної множини розв’язків рівняння стану мережі Петрі, яке записується у вигляді систем лінійних однорідних діофантових рівнянь, до аналізу кольорових мереж Петрі, які містять дедлоки, на прикладі моделі функціонування багатопоточності в мові програмування Java за шаблоном «виробники/споживачі» з використанням комбінації методів wait()/notify().

Завантажити (pdf)