Гломозда Д. К.

В роботі описано застосування методу інваріантів, що використовує алгоритм пошуку зрізаної множини розв’язків рівняння стану мережі Петрі, яке записується у вигляді систем лінійних однорідних діофантових рівнянь, до аналізу кольорових мереж Петрі, які містять дедлоки, на прикладі моделі функціонування багатопоточності в мові програмування Java за шаблоном «виробники/споживачі» з використанням комбінації методів wait()/notify().

Завантажити (pdf)