post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Костенко Ю. В., Марковский О. П., Русанова О. В.

В статті запропоновано спосіб віддаленого модулярного експоненціювання в хмарних системах з захистом даних та коду експоненти. Запропонований спосіб дозволяє розділити процедуру модулярного експоненціювання на дві складові, менша за обсягом з яких виконується користувачем, а друга, більша за обсягом – на віддалених потужних обчислювальних системах. Детально описано математичні принципи пропонованого розділення обчислень, викладена методика організації обчислень. Наведені числові приклади віддаленого захищеного обчислення експоненти.

Завантажити(pdf)