post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Куц В. Ю.

Запропоновано структуру процесора для обробки результатів вимірювань у багаточастотній фазовимірювальній системі з поданням інформації в системі залишкових класів. Розглянуто використання особливостей модулярной арифметики для вирішення завдання усунення багатозначності багатошкальних фазових вимірювань. Новий підхід до отримання та обробки числових даних дозволяє виконати контроль правильності усунення багатозначності фазових вимірювань і за рахунок цього забезпечити працездатність таких систем за низького відношення сигнал / шум.

Завантажити (pdf)