post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Заковоротний О. Ю.

Розширено можливості геометричний теорії управління за рахунок автоматизації аналітичних перетворень. Розроблено функції для пакета Matlab, що дозволяють перетворювати нелінійні моделі об’єктів високого порядку до еквівалентним лінійним моделям за допомогою інволютивних розподілів геометричний теорії управління. Виконано синтез лінійної математичної моделі руху вагонів дизель-поїзда в формі Бруновського, яка враховує паралельну роботу двох еквівалентних тягових асинхронних електроприводів обмоторенних вагонів. Порівняння процесів у вихідній і лінійної математичних моделях в різних режимах роботи підтвердило правильність лінеаризації зворотним зв’язком вихідної моделі і працездатність розроблених функцій. Отримана модель може використовуватися для пошуку оптимальних управлінь, а також для дослідження процесів буксування і юза, а також паралельної роботи двигунів.

Завантажити (pdf)