post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Теленик С. Ф., Ролік О. І., Жаріков Е. В.

Широке впровадження парадигми хмарних обчислень призвело до необхідності підвищення ефективності управління ресурсами центрів обробки даних. З огляду на часті зміни навантаження на віртуальні машини і різні умови їх функціонування завдання розміщення віртуальних машин і їх міграції повинні вирішуватися в режимі онлайн. Для вирішення такого роду завдань у статті пропонується підхід до розміщення нових віртуальних машин та міграції вже функціонуючих. В роботі виконана оцінка використання адаптивного генетичного алгоритму при реалізації однієї з політик управління розміщенням віртуальних машин. Запропоновано адаптивний програмно-визначений підхід до управління віртуальними машинами центру обробки даних, який ґрунтується на виборі політик управління ресурсами і віртуальними машинами з метою адаптації до дії збурюючих впливів.

Завантажити (pdf)