Теленик С. Ф., Ролік О. І., Жаріков Е. В.

Широке впровадження парадигми хмарних обчислень призвело до необхідності підвищення ефективності управління ресурсами центрів обробки даних. З огляду на часті зміни навантаження на віртуальні машини і різні умови їх функціонування завдання розміщення віртуальних машин і їх міграції повинні вирішуватися в режимі онлайн. Для вирішення такого роду завдань у статті пропонується підхід до розміщення нових віртуальних машин та міграції вже функціонуючих. В роботі виконана оцінка використання адаптивного генетичного алгоритму при реалізації однієї з політик управління розміщенням віртуальних машин. Запропоновано адаптивний програмно-визначений підхід до управління віртуальними машинами центру обробки даних, який ґрунтується на виборі політик управління ресурсами і віртуальними машинами з метою адаптації до дії збурюючих впливів.

Завантажити (pdf)