Жабін В. І., Жабіна В. В., Скоріченко О. В.

Показана можливість реалізації неавтономних обчислень з плаваючою комою в обчислювальних системах з безпосередніми зв’язками між обчислювальними модулями. Запропоновано метод обчислення поліномів з порозрядною обробкою операндів зі старших розрядів в симетричних системах числення. Використання зазначеного методу дозволяє розширити діапазон подання чисел і зменшити необхідний ресурс ПЛІС завдяки малому числу зв’язків між модулями.

Завантажити (pdf)