post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Жабін В. І., Жабіна В. В., Скоріченко О. В.

Показана можливість реалізації неавтономних обчислень з плаваючою комою в обчислювальних системах з безпосередніми зв’язками між обчислювальними модулями. Запропоновано метод обчислення поліномів з порозрядною обробкою операндів зі старших розрядів в симетричних системах числення. Використання зазначеного методу дозволяє розширити діапазон подання чисел і зменшити необхідний ресурс ПЛІС завдяки малому числу зв’язків між модулями.

Завантажити (pdf)