post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Марковський О. П., Захаріудакіс Лефтерис, Федотов М. Ф.

В статті пропонується метод підвищення ефективності ідентифікації абонентів багато-користувацьких систем за рахунок зниження ризику несанк¬ціонованого доступу до її ресурсів та підвищення продуктивності іденти¬фікації.
З теоретичної точки зору найефективніші схеми ідентифікації мають за основу концепцію нульових знань. Відомі схеми, що реалізують цю концепцію використовують функціональні перетворення, основані на операціях модулярної арифметики, які реалізуються повільно. Для схем ідентифікації, що базуються на концепції нульових знань запропоновано новий метод, оснований на використанні стандартизованих шифроблоків та хеш-перетворень. Доведено, що вико¬ристання запропонованої технології дозволяє прискорити ідентифікацію на 2-3 порядки.

Завантажити (pdf)