Рибак В. О., Шокр Ахмад

У статті описуються нові методи вирішення завдань в галузі раціонального природокористування з використанням технологій штучного інтелекту. Генетичні алгоритми застосовані для знаходження найбільш оптимального вкладень фінансових коштів для здійснення природоохоронних заходів для різних підрайонів міста. З використання теорії нечітких множин запропоновано новий метод прогнозування числових параметрів, який може використовуватися в різних предметних областях.

Завантажити (pdf)