post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Рибак В. О., Шокр Ахмад

У статті описуються нові методи вирішення завдань в галузі раціонального природокористування з використанням технологій штучного інтелекту. Генетичні алгоритми застосовані для знаходження найбільш оптимального вкладень фінансових коштів для здійснення природоохоронних заходів для різних підрайонів міста. З використання теорії нечітких множин запропоновано новий метод прогнозування числових параметрів, який може використовуватися в різних предметних областях.

Завантажити (pdf)