post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Сергієнко А. М., Клименко І. А.,Сергієнко П. А.

Запропоновано підхід до проектування реконфігурованих обчислювальних систем на програмованих логічних інтегральних схемах, який ґрунтується на відображенні графів синхронних потоків даних у багатопроцесорну систему, в якій реконфігурація виконується через перемикання потоків даних. Для реалізації процесорних елементів такої системи розроблено шістнадцятирозрядне ядро RISC-процесора, який має малі апаратні витрати та систему команд, що настроюється.

Завантажити (pdf)