post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Метод виправлення трьохкратних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах

Марковський О.П., Терещенко С.Ю., Федоречко О.І.

В статті пропонується метод корекції трьохкратних помилок в двійкових симетричних каналах передачі даних. Метод базується на використанні логічних зважених контрольних сум. Детально описані процедури формування контрольного коду та корекції одно, двократних і трьохкратних помилок. Наведено числові приклади. Проведено теоретичне та експериментальне оцінювання часу корекції для запропонованого методу. Показано, що головною перевагою запропонованого методу є те, що час потрібний для корекції помилок не залежить від довжини блоку даних і те, що цей час суттєво менший в порівнянні з відомими методами виправлення багатократних помилок.


Завантажити (pdf)