Метод виправлення трьохкратних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах

Марковський О.П., Терещенко С.Ю., Федоречко О.І.

В статті пропонується метод корекції трьохкратних помилок в двійкових симетричних каналах передачі даних. Метод базується на використанні логічних зважених контрольних сум. Детально описані процедури формування контрольного коду та корекції одно, двократних і трьохкратних помилок. Наведено числові приклади. Проведено теоретичне та експериментальне оцінювання часу корекції для запропонованого методу. Показано, що головною перевагою запропонованого методу є те, що час потрібний для корекції помилок не залежить від довжини блоку даних і те, що цей час суттєво менший в порівнянні з відомими методами виправлення багатократних помилок.


Завантажити (pdf)