post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Редукція моделей об’єктів управління для синтеза простих регуляторів

Зимчук І.В.

Викладена методика редукування передавальних функцій об’єктів управління, яка ґрунтується на близькості частотних характеристик вихідної та редукованої моделей в області частот, які визначають динамічні властивості системи. Наведено приклад вирішення задачі редукції з результатами математичного моделювання.


Завантажити (pdf)