Редукція моделей об’єктів управління для синтеза простих регуляторів

Зимчук І.В.

Викладена методика редукування передавальних функцій об’єктів управління, яка ґрунтується на близькості частотних характеристик вихідної та редукованої моделей в області частот, які визначають динамічні властивості системи. Наведено приклад вирішення задачі редукції з результатами математичного моделювання.


Завантажити (pdf)