post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

ПДС-алгоритми розв’язання задач складання розкладів за критерієм випередження/запізнення на одному приладі

Павлов О.А., Місюра О.Б.

Запропоновано ефективні ПДС-алгоритми розв’язання NP-складної задачі випередження/запізнення для випадків, коли момент початку виконання завдань фіксований або знаходиться в інтервалі часу [t1, tk]. Розв’язання базується на ПДС-алгоритмі розв’язання задачі мінімізації сумарного запізнення завдань. Розроблено евристичний алгоритм визначення самого пізнього моменту початку виконання завдань, при якому досягається мінімальне значення функціоналу. Наведено приклади розв’язання задач і результати експериментальних досліджень


Завантажити (pdf)