ПДС-алгоритми розв’язання задач складання розкладів за критерієм випередження/запізнення на одному приладі

Павлов О.А., Місюра О.Б.

Запропоновано ефективні ПДС-алгоритми розв’язання NP-складної задачі випередження/запізнення для випадків, коли момент початку виконання завдань фіксований або знаходиться в інтервалі часу [t1, tk]. Розв’язання базується на ПДС-алгоритмі розв’язання задачі мінімізації сумарного запізнення завдань. Розроблено евристичний алгоритм визначення самого пізнього моменту початку виконання завдань, при якому досягається мінімальне значення функціоналу. Наведено приклади розв’язання задач і результати експериментальних досліджень


Завантажити (pdf)