post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Комп’ютерний аналіз напівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами

Михайленко В. В., Виноградов Ю. М., Бабенко А. А.

У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими кому-таторами. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових пе-ретворювачах з широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах.


Завантажити (pdf)