post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Спосіб стеганографічного захисту даних в аудіо-файлах на основі комплементарного образу

Широчин С.С.,Сулема Є.С.

Хмарні сховища є зручним засобом для збереження цифрових мультимедійних даних користувача (зображення, аудіо- та відеодані), й вони все більше набувають популярності серед широкого кола користувачів. Але при використанні хмарних сховищ, що не надають гарантії захисту даних, виникає небезпека доступу до особистих мультимедійних даних користувача сторонніх осіб. Використання існуючих способів захисту інформації для захисту мультимедійних даних користувача у хмарних сховищах не є доцільним, оскільки, по-перше, вони не враховують особливостей мультимедійних даних, а по-друге, не є орієнтованими на потреби звичайного користувача, зокрема, при розробленні засобів захисту звичайно не береться до уваги час обробки даних при їх шифруванні та дешифруванні, хоча для користувача швидкодія є важливою характеристикою програми. Тому розроблення нових способів захисту мультимедійних даних користувача є актуальною задачею.

В даній статті пропонується стеганографічний спосіб захисту даних в аудіо-файлах, який ґрунтується на збереженні комплементарного образу стегоданих замість самих стегоданих та використанні в ролі ключа модифікованого латинського квадрату. При побудові комплементарного образу використовуються особливості мультимедійних даних, а саме: багатоканальність аудіо. Уданому способі передбачається виконання паралельних обчислень, що дозволяє досягти кращих часових показників процедури кодування та декодування стегоданих порівняно з використанням алгоритму шифрування AES. Спосіб, що пропонується, може бути використаний для захисту особистих даних користувача в реальному часі при їх передаванні по мережі та зберіганні в хмарних сховищах.


Завантажити (pdf)