post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Управління Високопродуктивними ІТ-Інфраструктурами

Бойко Ю.В., Глибовець М.М., Єршов С.В., Кривий С.Л., Погорілий С.Д., Ролік О.І., Теленик С.Ф., Ясочка М.В.

Наведений аналітичний огляд сучасних моделей і методів управління ІТ-інфраструктурою. Моделі і методи згруповані у відповідності з визнаними ІТ-галуззю 15 групами функцій управління. Основна увага приділяється концептуальним основам управління такими складними ієрархічними розподіленими об’єктами управління, які сьогодні становлять глобальні, національні і корпоративні ІТ-інфраструктури. Найбільш широко представлені моделі розподілу ресурсів і навантаження та управління рівнем обслуговування користувачів.


Завантажити (pdf)