Спосіб формування віртуальної структури grid, орієнтованої на багатошляхову маршрутизацію

Кулаков Ю.А., Діброва М.А.

В статті розглянуті питання формування віртуальних мереж для Grid. Наведена часова складність формування віртуальних каналів. Розроблений алгоритм формування з мінімальною часовою складністю. Наведено приклад формування множини вузлів від одного вузла до декількох вузлів Grid.


Завантажити (pdf)