post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Спосіб формування віртуальної структури grid, орієнтованої на багатошляхову маршрутизацію

Кулаков Ю.А., Діброва М.А.

В статті розглянуті питання формування віртуальних мереж для Grid. Наведена часова складність формування віртуальних каналів. Розроблений алгоритм формування з мінімальною часовою складністю. Наведено приклад формування множини вузлів від одного вузла до декількох вузлів Grid.


Завантажити (pdf)