Спосіб прискореної генерації псевдовипадкових перестановок елементів в системах захисту інформації

Марковский А.П., Шаршаков А.С.

У статті запропоновано новий спосіб генерації псевдовипадкових перестановок елементів скінченної множини, що базується на ідеї конгруентних генераторів. Запропонований спосіб дозволяє прискорити формування випадкових перестановок без значних витрат пам’яті. Продемонстровано, запропонований підхід дозволяє збільшити швидкість програмної реалізації комбінаторної задачі формування перестановок елементів в n разів у порівнянні з відомими методами. Запропонований спосіб може знайти широке застосування в сучасних високопродуктивних системах захисту інформації.


Завантажити (pdf)