Метод виправлення “пачки” помилок у каналах з кодово-імпульсною модуляцією на основі множення без міжрозрядних переносів

Федоречко О.И., Виноградов Ю.Н., Иванов А.Н.

У статті запропоновано метод виправлення “пачки” помилок у каналах з імпульсно-кодовою модуляцією. Метод заснований на математичній операції двійкового множення без переносів. Запропонований метод дозволяє прискорити і зменшити обчислювальну складність процедури корекції як у порівнянні з кодами Ріда-Соломона, так і в порівнянні з відомими кодами на основі зважених контрольних сум. Спочатку наведено математичне обгрунтування запропонованого методу. Детально викладено процедуру корекції пачки помилок. Наведено чисельний приклад. Виконано аналітичне порівняння складності запропонованого і відомого методів, яке показує досягнуті переваги. Запропонований спосіб може знайти широке застосування в сучасних системах передачі даних реального часу.


Завантажити (pdf)