post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Надіслати статтю

січня 29, 2014
Назва статті
(українською):
Назва статті
(російською):
Назва статті
(англійською):
Ключові слова
(українською):
Ключові слова
(російською):
Ключові слова
(англійською):
Список авторів
(українською):
Список авторів
(російською):
Список авторів
(англійською):
Коротка анотація
(українською):
Коротка анотація
(російською):
Коротка анотація
(англійською):
Інформація про авторів
(П.І.Б. – повністю, вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи, e-mail (кожного автора):
Ваше ПІБ:
Контактний E-mail:
Файл статті: