Метод побудови нелінійного генератора двійкових послідовностей на зсувному регістрі

Зохре Карим Заде, Мельник А.П., Самковский К.С.

Стаття присвячена дослідженню проблеми технології проектування зсувних регістрів з нелінійними функціями зворотного зв’язку, які гарантують період повторення 2n для n-розрядного зсувного регістра і забезпечують поліпшення характеристик двійкових послідовностей, які важливі для ефективності захисту інформації. Розроблено комбінаторний метод отримання нелінійних булевих функцій, що забезпечує 2n для n-розрядного сдвигового регістру. Доведено, що запропонований метод дозволяє на порядок збільшити кількість нелінійних функцій зворотного зв’язку в порівнянні з відомими методами.


Завантажити (pdf)