Інформаційна технологія єрархічного планування та прийняття рішень в орга нізаційно-виробничих системах

Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В., Аракелян Г.А., Щербатенко О.В., Михайлов В.В., Лисецький Т.Н.

Наведено короткий опис комплексної системи оперативного планування та прийняття рішень у складних організаційно-виробничих системах та схема розв’язання задачі. Детальний приклад розв’язання задачі планування у системі для випадку дискретного виробництва показує усі переваги використання системи для кінцевого користувача. У висновках наведено галузі застосування системи та економічний ефект від її впровадження.


Завантажити (pdf)