Система моделювання роботи GRID систем з застосуванням ієрархічного планувальника та методу віртуальних кластерів

Кулаков О. Ю., Бролінський С.М., Ашаєв Ю.М.

У даній статті розглянуті алгоритми планування у Grid-системах, серед них метод віртуальних кластерів. В основу планувальника було покладено ієрархічний спосіб планування. Описана розроблена програма моделювання Grid системи, яка дозволяє використовувати вищезгадані та інші популярні алгоритми. Досліджено отримані результати алгоритмів їх недоліки та переваги у порівнянні з іншими методами планування, описано принципи реалізації моделювання за допомогою віртуальних кластерів.


Завантажити (pdf)