Системний та структурний рівні організації мультиагентних систем з можливістю адаптації процесу обробки даних

Єфремов К.В., Мазур Р.Ф.

У статті розглядаються системний рівень подання мультиагентної системи та структурна організація її агентів. Агент представляється у вигляді набору елементів, що будують граф із можливими шляхами обробки вхідних заявок. Запропоновано механізм обробки заявок агентом, який надає можливість адаптації системи до класу задач, що розв‘язуються, та динамічної зміни цілей агентів.


Завантажити (pdf)