Калькулятор GF(q) для циклічних кодів

Полторак В.П., Вітіщенко Н.С.

Розроблені та реалізовані алгоритми функціонування інструменту для проведення обчислень в скінченних полях Галуа. Наведені приклади його роботи. Створений інструмент виконує арифметичні операції в полях Галуа, піднесення в степінь та ділення поліномів. Він знайшов застосування в наукових дослідженнях та в учбовому процесі НТУУ «КПІ». Калькулятор може бути рекомендований в учбовий процесс інших технічних ВНЗ.


Завантажити (pdf)