Задача пошуку файлів зображень

Молчановський О.І., Мистецкий В. А., Нгієм Ле Куан, Буй Хиу Дат

В даній статті описується проблема вирішення задачі пошуку файлів зображень. Проведено аналіз існуючих рішень та розглянуті відомі системи, що дозволяють знаходити схожі зображення. Описана методологія тестування таких систем та наведені результати тестування системи Retrievr. Розглянуті підходи до проектування системи пошуку зображень, що розробляється. Наведено метод представлення зображень у базі даних та механізм порівняння вхідного зображення з зображеннями в базі даних на предмет схожості. Розглядається механізм порівняння зображень за спектральночастотною характеристикою наявності ко-льорів. Описано підхід до оцінки сегментної структури зображень та використання цієї структури при порівнянні зображень. Також наведені висновки, щодо проведеної роботи та сформульовано проблеми для подальшого дослідження.


Завантажити (pdf)