Реалізація розв‘язання задачі знаходження власних чисел та векторів методом Ланцоша на кластерній системі

Грибенко Д.В., Cтіренко С.Г.

В статті розглянуто супутні проблеми, що виникають при реалізації методу Ланцоша на ЕОМ, а саме: вибір способу зберігання розрідженої матриці, оптимізація коду за допомогою застосування SIMD команд сучасних процесорів. Виконано реалізацію алгоритмів множення матриці на вектор в різних форматах та їх експериментальне порівняння. Розроблено програмне забезпечення знаходження власних чисел та власних векторів дійсних симетричних розріджених матриць для кластерної обчислювальної системи. Застосовано бібліотеку MPI для передачі повідомлень та бібліотеку LAPACK для пост-обробки результатів алгоритму Ланцоша. ПЗ підтримує введення матриць в форматі Matrix Market, що забезпечує сумісність з існуючими пакетами чисельних обчислень.


Завантажити (pdf)