Метод зведення метрик якості функціонування компонентів ІТ-інфраструктури за допомогою апарату непараметричної статистики

Ролік О.І., Можаровский П.Ф.,Вовк В.М., Захаров Д.С.

Запропоновано метод зведення метрик оцінки якості функціонування компонентів ІТ-інфраструктури. Метод заснований на представленні ІТ-інфраструктури у вигляді графа та застосуванні апарату непараметричної статистики, що дозволяє зводити різнотипні параметри, що впливають на якість функціонування компонентів, до універсальних узагальненими показниками. Наведено послідовність етапів методу, розкрито особливості його алгоритмізації та програмування, отримано оцінки швидкодії та показано приклади використання. Застосування запропонованого методу зведення метрик дозволяє контролювати якість функціонування компонентів ІТ-інфраструктури та своєчасно реагувати на зміни стану компонентів.


Завантажити (pdf)