Багатокритеріальна оптимізація планування виконання задач у структурно-складних системах на основі моделей репутації

Куссуль О.М., Новіков О.М.

У даній роботі вирішується задача багатокритеріальної оптимізації планування виконання задач у структурно-складних системах на основі моделей репутації. Запропоновано новий підхід для інтеграції моделі репутації у підсистему планування з використанням нелінійної схеми компромісів. Отримані результати експериментів демонструють ефективність розробленого підходу.


Завантажити (pdf)