Оптимальні структури декодуючих сіток перетворювачів код-напруга двійково-десяткових систем числення

Cеліванов В.Л., Воробйов В.В.

Показуються основні принципи побудови декодуючих сіток (ДС) для перетворювачів код-напруга (ПКН) двійково-десяткових систем числення (ДДСС). Запропоновано оптимальні структури декодуючих сіток для ПКН ДДСС.


Завантажити (pdf)