Мінімізація сумарного запізнювання при виконанні незалежних завдань із загальним директивним терміном ідентичними паралельними приладами, моменти запуску яких довільні

Павлов А.А., Мисюра Е.Б.

Розглядається завдання складання розкладу виконання незалежних завдань із загальним директивним терміном і рівними вагами при довільних моментах запуску приладів. Запропоновано ПДС-алгоритм вирішення задачі, сформульовані ознаки оптимальності поліноміальної складової алгоритму, отримана оцінка відхилення одержуваних рішень від оптимального. Наведено приклад рішення задачі.


Завантажити (pdf)