post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Інтерактивно-шаблонний метод комп’ютерного перекладу науково-технічних публікацій

Марковський О.П., Шевченко О. Н., Фань Чуньлэй

У статті запропоновано підхід до організації комп’ютерного перекладу науково-технічних публікацій. В основу підходу покладено інтерактивне використання лінгвістичних шаблонів, що дозволяє підвищити якість перекладу за рахунок раціонального розподілу функцій фахівця в предметній області, перекладача-лінгвіста і комп’ютерних програм. Розроблено процедури шаблонування тексту публікації та комп’ютерного перекладу з використанням шаблонів. Наведено приклад перекладу та результати експериментальних досліджень. Виконано оцінку ефективності запропонованого підходу в порівнянні з існуючими системами комп’ютерного перекладу.


Завантажити (pdf)