post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Синхронізація даних в розподілених інформаційних системах

Амонс О.А.

В статті запропоновано механізм синхронізації даних у розподілених системах з урахуванням типів роботи з таблицями та інтеграцією елементів версійності даних. Дослідження присвячено вирішенню завдання підтримки актуальності даних на окремих вузлах розподіленої системи. В рамках статті проаналізовано особливості роботи розподіленої системи, в рамках якої кожен окремий вузол має локальну копію даних, з якими він працює, та час від часу виконує підключення до центрального серверу для проведення синхронізації даних. Запропоновано загальний підхід для вирішення проблеми забезпечення актуальності та несуперечливості стану даних кожного користувача системи засобами ведення контролю версій даних, обліку змінених даних та вирішення конфліктів, що виникають в процесі проведення синхронізації. Розглянуто моделі, що використовуються для реалізації підходу.


Завантажити (pdf)