post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Воротніков В.В.

Запропоновано підхід щодо побудови регулярної фрактальної топології мереж великої розмірності з використанням властивості самоподібності. Побудова фрактального графа відбувається шляхом заміни відповідного вузла графом-затравкою, а кількість вузлів в отриманому графі залежить від кількості вузлів у початковому графі і номера ітерації графової траєкторії. Для синтезованої фрактальної топології за допомогою методу включення отримано оцінку надійності багатошляхового маршруту у мережі із використанням резервних незалежних шляхів. Показано, що крутизна функції надійності маршруту із розвитком графової траєкторії збільшується, що обумовлено наявністю у поліномі надійності доданків із більшим степенем. Аналіз розрахунків показує, що зі збільшенням графа, значення надійності маршруту зменшується і має чітко виражений екстремум на початкових ітераціях. При збільшенні надійності типового з’єднання від 0.8 і більш, модуль приросту надійності маршруту зменшується, а функція максимальних значень модуля приросту носить лінійний характер.

Завантажити (pdf)