post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Клименко І.А.

Виконана оцінка ефективності засобів управління реконфігурованими ресурсами та додатками в реконфігурованих обчислювальних системах. Запропоновані нові перспективні рівні реалізації управління реконфігурацією, що дозволяють використовувати відомі технології динамічного планування та розподілу задач на рівні операційної систем широкого застосування та локалізувати їх специфічні функції, забезпечуючи апаратне прискорення реконфігурації, мобільність засобів реалізації, підвищення ефективності розподілу динамічного набору задач на гнучку фізичну структуру. Визначені вимоги до засобів управління реконфігурацією, спрямовані на збільшення ефективності реконфігурації і загального збільшення швидкодії обчислень.

Завантажити (pdf)