post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Антонюк А. І., Цимбал І. В.

В роботі пропонується вирішення актуальної задачі визначення періоду запам’ятовування стану серверів, призначених для розташування централізованого інформаційного фонду невеличкої установи, з метоюпідвищення рівня надійності та готовності фонду до роботи користувачів. Встановлена функціональна залежність періоду запам’ятовування від кількості створюваних копій, параметрів стану централізованого інформаційного фонду та рівня надійності функціонування засобів, які використовуються для створення копій.

Завантажити (pdf)