post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Діброва М.А., Коган А.В., Куценко В. А.

У статті розглянуті питання підвищення ефективності конструювання трафіку на основі багатошляхової маршрутизації при використанні шляхів, що частково перетинаються. Задача знаходження максимального числа шляхів, що частково перетинаються  зведена до задачі знаходження мінімальної області об’єднання графа з подальшим формуванням множини  шляхів, що неперетинаються до вузлів області перетину.

Завантажити (pdf)