Павлов О.А., Калашник В.В., Коваленко Д.А.

У статті описується метод проведення багатовимірної поліноміальної регресії для випадку однакових значеннях аргументів у вхідних даних. Алгоритм заснований на зведенні багатовимірної регресії до ряду одновимірних і наступному рішенні перевизначення системи лінійних рівнянь. Також, розглядається проведення одновимірного регресійного аналізу при повторюваних аргументах у вхідних даних.

Завантажити (pdf)