post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Павлов О.А., Калашник В.В., Коваленко Д.А.

У статті описується метод проведення багатовимірної поліноміальної регресії для випадку однакових значеннях аргументів у вхідних даних. Алгоритм заснований на зведенні багатовимірної регресії до ряду одновимірних і наступному рішенні перевизначення системи лінійних рівнянь. Також, розглядається проведення одновимірного регресійного аналізу при повторюваних аргументах у вхідних даних.

Завантажити (pdf)