post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Зайченко Ю.П., Сидорук І.А.

В роботі досліджено задачу формування оптимального інвестиційного портфеля. Задача портфельного інвестування – надати сукупності активів такі інвестиційні характеристики, які доступні лише при їх комбінації. Зокрема, розглянуто нечітко-множинний підхід (пряма та багатокритеріальна задачі). Для отримання вхідних даних для системи оптимізації було використано нечіткий метод групового врахування аргументів (НМГВА). Були отримані оптимальні інвестиційні портфелі. Розроблена система оптимізації інвестиційного портфеля – ефективний інструмент для управління портфельними інвестиціями.

Завантажити (pdf)